top of page

Puude hoolduslõikus

Korrapärane puude hoolduslõikus aitab pikendada nende eluiga ning muuta nad seisukindlamaks. Soovitame lasta oma puud spetsialisti poolt üle vaadata iga 3-5 aasta tagant ja ka pärast suuremaid torme.

Ohtlike puude langetamine

Tihti kasvavad puud kohtades, kus neid ei ole võimalik tervikuna langetada või nende suunamiseks tuleb kasutada abivahendeid. Meil on selleks vajalik tehnika, oskused ja kogemused.

Puhastame ka krunte enne ehitust puudest ja võsast. Soovi korral likvideerime kõik raiejäägid.

Kändude freesimine

Kändude freesimine on hea alternatiiv nende juurimisele. Seda eriti aladel, kus juurimine võib kahjustada olemasolevaid rajatisi (trassid, teed, vundamendid). Meie kännufreesiga on võimalik känd maapinnast kuni 35cm sügavusele purustada. Soovi korral asendame tekkinud freesipuru mullaga. Nii ei riiva inetud kännud enam silma ning saate muretult niidukiga niita.

bottom of page