top of page

Ohtlike puude langetamine

Oleme spetsialiseerunud ohtlike puude langetamisele. Langetame puid eritingimustes – asulates, liinide ja sõiduteede ääres, jms kohtades.

Kännufrees

Kändude freesimine on hea alternatiiv nende juurimisele. Seda eriti aladel, kus juurimine võib kahjustada olemasolevaid rajatisi.

Võsalõikus

Puhastame kinnistuid puudest ja võsast.

bottom of page