Avaleht

 

 

Puulangetus OÜ
Reg: 11236303
Mõdriku küla, Vinni vald, Lääne-Virumaa
46609
info@puulangetus.eu
Tel: +372 5822 8154 Andrus Kokerov
https://www.facebook.com/puulangetus

 

TEENUSED:

TASUTA hinnapakkumine ja konsultatsioon!

Puude hoolduslõikus: viljapuude lõikus, sanitaarlõikus, võra tõstmine, võra vähendamine, võra taastamine, harvenduslõikus. Töid teostades lähtume eriaalastest normidest. Ei teosta puude latvamist ja tulbastamist!

Hekkide lõikamine

Puude langetamine: tööde teostamiseks kasutame olukorrale vastavat metoodikat

Kruntide puhastamine puudest ja võsast

Puude toestamissüsteemide paigaldamine

Kändude freesimine

Raiejäätmete äravedu