Meist

Andrus Kokerov on ohtlike puid langetanud aastast 2010. Erinevates tingimustes (kalmistutel, hoonete ja liinide vahetus läheduses jne) on teostatud kohati väga keerulisi töid. Andrus on lõpetanud Luua Metsanduskooli kahel korral – algselt metsuri erialal ning hiljem arboristi eriaalal. Omandatud on ka mõlema eriaala kutsetunnistused. Tänu metsuri kutse omamisele teostab ka väiksemaid raie ja hooldustöid metsas.

Uueks kireks on osalemine arboristide kutsevõistlustel. 2015. aasta suvel saavutati Baltimaade meistrivõistlustel kuues koht ning järgmisteks aastateks on sihid seatud kõrgemale. Kutsevõistlused on heaks võimaluseks enese arendamiseks ning teiste omaala tippudega kogemuste vahetamiseks.

Andruse ettevõte pakub erinevaid arboristi teenuseid. Seda nii otse kliendile kui ka alltöövõtuna teistele ettevõtetele.